Nabízené služby:

  • informační servis, poradenství a zastoupení při řešení dopravních přestupků a dopravních nehod ve správním řízení na úřadech obcí s rozšířenou působností či policii
  • sepsání odvolání proti rozhodnutí, sepsání žádosti o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny doby zákazu činnosti, sepsání námitky proti udělení bodového hodnocení, poradenství při dosažení 12 bodů…
  • ON-LINE poradenství

ON-LINE řešení – nemusíte nikam chodit

  • máte skener, nebo fotoaparát ?
  • pokud ano, naskenujte (popř. nafoťte) dokumenty, které se týkají Vašeho problému a tyto mi zašlete na e-mail adresu uvedenou v kontaktech
  • vše se pokusíme společně vyřídit pomocí e-mail pošty, popř. telefonického kontaktu
  • pokud nemůžete zvolit takovou variantu, tak dokumenty můžete okopírovat a zaslat poštou na doručovací adresu, která je taktéž uvedena v kontaktech
  • on-line řešení problémů není žádným způsobem limitováno nějakou určitou lokalitou, ale naše působnost je celorepubliková

Cena za služby:

  • konzultace, vyhodnocení situace, popř. zhlédnutí spisového materiálu ZDARMA!
  • ceny dalších služeb závisí zejména na složitosti a náročnosti případu a tyto jsou dohodnuty předem

Něco o řešení dopravních přestupků a nehod:

Dopravní přestupky a dopravní nehody jsou řešeny dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dříve zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. K řešení jsou příslušné pověřené obce a policie, a to jak státní, tak i městská (v blokovém řízení), kdy městská (obecní) policie má při řešení přestupků omezenější pravomoce, než policie státní, a také nemůže řešit dopravní nehody.

Vzhledem ke spletitosti správního řízení, které probíhá na pověřených obcích, se takové řízení stává pro běžného občana značně nepřehledným. Mnohdy občan vůbec neví jaká má práva a v důsledku toho může při správním řízení dojít z jeho strany k pochybení, které může mít nepříjemné důsledky – ztrátu řidičského oprávnění, vysokou pokutu, atd. … Tyto důsledky mohou být mnohdy až „likvidační“ pro jeho osobní i pracovní život.

Je na každém, jak se v takové situaci rozhodne a zda se spolehne sám na sebe, nebo svěří svůj případ do rukou odborníků, kteří mají se zastoupením ve správním řízením zkušenosti. Drtivá většina lidí, kteří jsou na úřad předvoláni k tzv. ústnímu jednání, je nervózní z daného prostředí a konsternována takovým způsobem, že není schopna „normálně“ myslet a většinou se dopustí nějakého pochybení, kterého následně litují. Všichni to určitě dobře znáte – po odchodu si člověk uvědomí co ještě všechno chtěl říct, co chtěl vysvětlit, co chtěl objasnit. Pak ho správní orgán vyvede z míry otázkou, kterou nečeká a problém je na světě. Mnohdy mají lidé obavu se na cokoli zeptat, důkladně neporozumí poučení o svých právech, atd.

Spousta lidí se s radou o pomoc obrátí až v době, kdy už je většinou pozdě – tedy až navštíví úřad a zde se dopustí nějaké „chyby“. Nelze ani doporučit rady od „odborníků“, kteří radí v hospůdkách a jiných restauračních zařízeních a jsou vždy připraveni poskytnout „odbornou radu“, neboť oni to ví přesně, protože jim to před nějakou dobou takto říkal nějaký známý, zřejmě také „odborník“ … tudy opravdu cesta nevede.

Chcete-li tedy mít jistotu, že důsledky správního řízení, které bude probíhat, budou eliminovány na minimum, protože někdy skutečně nelze udělat nemožné či zázraky, tak se se svým případem obraťte včas tak, aby šlo tyto důsledky opravdu maximálně minimalizovat, dokud je to ještě možné.

Nemějte strach se zeptat, protože nejistota Vám na klidu nepřidá …

Co je dopravní přestupek ?
Dopravní přestupky jsou definovány v ustanoveních § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu , ve znění pozdějších změn.

Definice dopravní nehody, jak praví zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn ve svém § 47:
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.