Body a pokuty

Bodový systém (přehled bodového hodnocení) Úpravy v bodovém hodnocení od 1. 8. 2011 Přehled bodově hodnocených protiprávních jednání obsažený v příloze k zákonu o silničním provozu je od 1. 8. 2011 zcela nový. Počet bodově hodnocených jednání se výrazně zužuje

Evidence vozidel a přepis vozidla

Evidence vozidel příslušných odborů dopravy zajišťují: přihlášení vozidla (vozidel) výdej a evidenci Technických průkazů (TP) silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a provádí v nich změny vydávají osvědčení o registraci motorových vozidel (ORV) provádí zápisy změn v registru silničních vozidel